Berikut saya nyatakan secara ringkas, langkah demi langkah bagaimana untuk membuka akaun semasa perniagaan di bank Maybank. 1. Perlu daftarkan perniagaan terlebih dahulu sama ada persendirian, perkongsian atau Sdn. Bhd. Dapatkan sijil pendaftaran SSM dan juga salinan detail yang disertakan. 2. Buat cop perniagaan (rubber stamp). Pada cop ada nama perniagaan, no. SSM dan alamat […]