Caranya adalah begini: 1. Senaraikan 30 tajuk ataupun bab untuk dijadikan kandungan ebook atau buku itu. 2. Setiap tajuk/bab itu ditulis 2 muka surat. 3. 30 bab x 2 muka surat = 60 muka surat Tip tambahan: Gunakan font bersaiz 12 (minima). Untuk ebook, boleh guna size 14. Jarak antara baris adalah sekurang-kurangnya 1.5 ataupun […]